K odstráneniu nečistôt nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani riedidlá (benzín, acetón apod.)

Chráňte výrobok pred priamym dlhodobým vystavením svetlu, môže tým utrpieť jeho farba (pri bežnom používaní samozrejme slnečné svetlo neškodí).

Chráňte pred vlhkom, mrazom a vysokou teplotou.

Jedálne lístky skladujte vo zvislej polohe, nepreťažujte ich ukladaním na seba ( môže dôjsť k deformovaniu a otláčaniu lístkov).

Skontrolujte raz za 2 mesiace dotiahnutie skrutiek jedálneho lístka, pri zvýšenej prevádzke môže dôjsť k ich uvoľneniu.

Jedálne lístky z kože

Koža sa ako prírodný materiál sa vyznačuje charakteristickými vlastnosťami ako sú farebné rozdiely, drobné jazvy, škrabance, vrásky, mnohotvárnosť lícovej kresby a pod. Všetky tieto charakteristické znaky kože zdôrazňujú prírodný charakter, podčiarkujú jej autentickosť. Kožu 1 - 2 krát ročne ošetrite balzamom na kožu ( predĺžite tým jej životnosť). Patina výrobok neznehodnocuje.

Jedálne lístky z ekokože

Čistite navlhčenou handričkou, prípadne utrite do sucha. Hmotnosť obsahu vnútra lístka musí byť úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu. Nepreťažovať!

Pasparty a kartónové jedálne lístky

Špinavé miesta utierajte mokrou handričkou bez čistiacich prostriedkov. Pri použití čiastiacich prostriedkov hrozí strata farieb.

Fólie a jedálne lístky z fólie

Špinavé miesta utierajte mokrou handričkou s nariedeným čistiacim prostriedkom ( fólie sú odolné voči vode). Fóliové lístky by nemali byť dlhodobo vystavené slnečnému žiareniu ( fólia začína sa deformovať pri teplotách nad 60C).

- pri nedodržaní týchto pokynov neručíme za spôsobené škody!

Návod na zakladanie paspárt: