Každá objednávka je spracovaná individuálne, preto vždy pred zadaním zákazky do výroby pripravujeme pre každého klienta bezplatne grafický návrh výrobku. Pri atypických projektoch vyrábame aj vzorku produktu na schválenie. Po písomnom schválení návrhu / vzorky od klienta začíname s jeho samotnou výrobou. Na všetky naše grafické návrhy máme autorské práva.

II. OBJEDNÁVKA

V písomnej forme prostredníctvom pošty, e-mailu s pečiatkou a podpisom objednávateľa, telefónnym číslom a údajmi potrebnými na vystavenie faktúry. V objednávke je potrebné uviesť typ a formát výrobku, farbu, doplnky (prešívanie, vatovanie, kovové rožteky, košieľky ...a pod.), umiestnenia tlačenia alebo zlátenia loga. Objednávku je možné zaslať aj e-mailom na beno@markline.sk

III. ÚHRADA

Zálohovou faktúrou vo výške 50 až 100% z ceny zákazky po zaslaní objednávky. Zvyšok sa vyúčtuje na základe konečnej faktúry pri doručení tovaru.

IV. TERMÍN REALIZÁCIE

Od schválenia grafického náhľadu a uhradenia zálohovej faktúry do cca troch týždňov (záleží od množstva a spôsobu spracovania). Presný termín dodania sa telefonicky upresní po objednaní tovaru zákazníkom.

V. PRÍPRAVA TLAČENIA LOGA NA LÍSTKY

Vaše logo je potrebné pripraviť v programe Illustrator do verzie 10, spracované vo vektoroch v mierke 1:1 na e-mailovú adresu: beno@markline.sk alebo poštou na CD. Vyhradzujeme si právo označiť jedálne lístky na poslednej strane našim logom vo veľkosti 5 cm2 slepotlačou.

VI. SPÔSOB DORUČENIA

Objednávky posielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo pošty na náklady klienta. Odber je možný aj osobne v sídle spoločnosti. Termín dodania a spôsob doručenia sa uskutoční na základe dodacieho listu po telefonickej dohode s klientom.

VII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

V prípade zrušenia záväznej objednávky, ktorá je už vo výrobe, účtujeme klientovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny zákazky.